Home » Gandurile si sfaturile unui avocat » Currently Reading:

Plata sumelor de bani acordate in baza deciziilor CEDO

March 1, 2012 Gandurile si sfaturile unui avocat No Comments

Plata sumelor de bani

In primul rand, pentru a produce efecte, o hotarare CEDO trebuie sa devina definitiva.

Conform art. 44 al Conventiei, o hotarare este definitiva cand:

1.este pronuntata de Marea Camera,

2.partile declara ca nu vor solicita retrimiterea in fata Marii Camere;

3.intr-un termen de 3 luni de la pronuntarea hotararii, cand nu a fost formulata o cerere de retrimitere;

4.la data respingerii cererii de retrimitere, de catre Colegiul Marii Camere.

Conform uzantelor existente, obligatiile de plata ale Statului devin scadente in termen de 3 luni de la definitivarea hotararii. Astfel, in general, termenul de plata in sarcina Statului este de 6 luni.

Executarea hotararii in privinta sumelor de bani

Pe plan intern, responsabilitatea executarii unei hotarari CEDO in bani ii revine Statului Roman, reprezentat, nu ca in dreptul comun de catre Ministerul Finantelor Publice, ci de catre Ministerul Afacerilor Externe.

In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza institutia Agentului Guvernamental. Acesta, pe langa alte atributii care includ si reprezentarea Statului in procesele avute in fata Curtii Europene, ia orice masura necesara executarii hotararii, facilitand plata sumelor datorate de Stat.

In acest moment, Agentul Guvernamental in relatia cu CEDO este judecatorul Irina Cambrea.

Redeschiderea procedurilor

Avand in vedere caracterul executoriu al hotararilor CEDO, precum si o serie de documente internationale, cum ar fi Recomandarile Comitetului de Ministri, Statul Roman a modificat legea atat cea penala, cat si cea civila, de natura sa faciliteze redeschiderea procedurilor interne.

A fost introdusa, in acest mod, institutia rejudecarii dupa castig CEDO.

Conditiile de baza ale accesului la aceasta procedura speciala sunt reglementate distinct in functie de caracterul penal sau civil al procedurii interne, respectiv de art. 322 pct. 9 Cod procedura civila si de art. 408 1 Cod de procedura penala.

Pentru o cauza civila, termenul de introducere a cererii este de 3 luni de la data publicarii hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I , iar pentru o cauza penala este incident termenul de un an de la data ramanerii definitive a hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Este de subliniat ca nu se poate invoca o hotarare straina de persoana celui care introduce cererea de revizuire, procedura penala privind persoana al carei drept a fost incalcat, sotul si rudele apropiate ale condamnatului si procurorul, iar in cea civila, aplicandu-se conditiile generale, respectiv partea afectata sau succesorii acesteia.

Nu in ultimul rand, in cauzele penale, competenta de solutionare ii revine, in mod exclusiv, Inaltei Curti de Casatiei si Justitie – Completul de 5 judecatori, fost de 9 judecatori, iar in cauzele civile se aplica regulile generale de competenta privind revizuirea, respectiv instanta a carei hotarare se cere revizuita.

Supravegherea la nivel international a executarii unei hotarari CEDO

Supravegherea punerii in executare a hotararilor Curtii ii revine Comitetului de Ministri, care este instanta de decizie a Consiliului Europei. In conformitate cu articolul 46 din Conventia Europeana, Comitetului de Ministri supravegheaza executarea deciziilor Curtii Europene a Drepturilor Omului. In cele patru sedinte anuale ale sale, Comitetul de Ministri emite Recomandari, Decizii si Rezolutii.

In conformitate cu Art. 9 din Regulamentul Comitetului de Ministri cu privire la supravegherea executarii hotararilor si a acordurilor de reglementare amiabila, Comitetul de Ministri va examina orice comunicare din partea partii lezate cu privire la plata satisfactiei echitabile sau luarea masurilor individuale.

Printre altele, Comitetul de Ministri are puterea ca, in conformitate cu Articolul 11 al Regulamentului, dupa avertismente date Statului si in cazuri exceptionale, sa declanseze procedura in cazul refuzului de a se conforma .

Datele de contact ale Comitetului de Ministri:

Department for the Execution of Judgments of the ECHR

DGI – Directorate General of Human Rights and Rule of Law

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX

Tel.: +33 (0)3 90 21 55 54

Fax: +33 (0)3 88 41 27 93

E-mail: dgI.Execution@coe.int

 

www.avocat.net

 

Search This Site:

toateblogurile.ro

toateBlogurile.ro

Comment on this Article:Related Articles:

Curte Apel Oradea-continutul scrisorii recomandate

December 6, 2011

Judecătorii Daniela Sotoc şi Marcela Filimon au apreciat (în cuprinsul deciziei civile nr. 11 din 2 februarie 2010 pronunţată în apel de Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea având ca obiect acţiune în anulare a hotărârii AGA – JURINDEX2010359194) că, în situaţia contestării de către reclamantă a conţinutul […]

Suspendare permis conducere- admiterea prezumtiei de validitate a procesului verbal –

November 16, 2011

În cauza Ioan Pop c. României (cererea nr. 40301/04, decizia de inadmisibilitate din 28 iunie 2011), Curtea Europeană a avut din nou ocazia de a analiza aplicabilitatea garanțiilor specifice materiei penale, prevăzute de art. 6 din Convenție, în domeniul contravențional, precum și modalitatea concretă în care instanțele naționale au respectat prezumția de nevinovăție a petentului. Rezumând situația […]

In atentia “procesomanilor” care prefera CEDO

November 16, 2011

Pe data de 15 noiembrie 2011, CEDO a pronunţat Decizia de inadmisibilitate în cazul (cazurile) Petrović v. Serbia. Precum reiese din Decizie, dl Petrović a stabilit recordul de cereri cu conţinut dubios adresate CEDO, de peste 400 de aplicaţii, inclusiv în numele unor persoane decedate înaintea redactării procurii de reprezentare CEDO. Postez continutul decizie in […]

Cum te adresezi CEDO

October 21, 2011

Limbile oficiale ale Curtii sunt franceza si engleza, dar, puteti puteti scrie Grefei si in limba romana. Atentie, insa! Limba romana poate fi utilizata doar in faza initiala a procedurii. Ulterior, daca CEDO va declara cererea voastra admisibila si va solicita Guvernului observatii scrise in privinta plangerilor voastre, toata corespondenta pe care grefa Curtii o […]

Trafic de droguri – nerespectarea art.6 din Conventia CEDO

June 14, 2011

Astazi voi aduce in atentia vizitatorilor blog-ului un dosar interesant, finalizat partial in favoarea clientului meu in sensul ca am reusit casarea cu retrimitere a dosarului si acest lucru doar pentru ca dreptul la un proces echitabil al clientului nu a fost respectat. Si nu pot sa nu ma bucur cind vad ca insasi Instanta […]

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW