Home » Gandurile si sfaturile unui avocat » Currently Reading:

Practica neunitara in materia Codului Muncii

May 2, 2011 Gandurile si sfaturile unui avocat No Comments

Observand spetele pronuntate in aceasta materie, si in acest sens, avand in vedere atat cauzele privind concedierile individuale, cat si cele privind concedierile colective, am constatat ca exista o interpretare si aplicare diferita a dispozitiilor art. 74  lit. d) din Codul muncii potrivit carora ”Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu: d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64”.

Astfel, desi spetele pot fi considerate identice sau similare, am  observat ca multe instante (in special tribunale, dar si curti de apel, ca instante de control judiciar) au apreciat ca art. 74 lit. d) Codul muncii este aplicabil doar concedierilor individuale, cu toate ca in doctrina si jurisprudenta a fost statuat constant ca decizia de concediere care nu cuprinde lista locurilor de munca vacante indiferent daca este vorba de concediere individuala sau colectiva este lovita de nulitate.

Fara sa fac  referire la actuala reglementare privind asigurarea practicii unitare, consider ca noile dispozitii din noul Cod de Procedura Civila al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485/15.07.2010, aprobat prin Legea nr. 134/2010, privind asigurarea unei practici judiciare unitare (Titlul III – Cap. I, Recursul in interesul legii, si Cap. II, Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile  pentru dezlegarea unor probleme de drept) ofera parghiile necesare pentru realizarea acestui scop. Amintesc sub acest aspect, competentele speciale  ce revin in cursul judecatii, unui complet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al curtii de apel sau al tribunalului, investit cu solutionarea cauzei in ultima instanta, atunci cand constata ca o problema de drept de care depinde  solutionarea cauzei respective nu a fost dezlegata unitar in practica instantelor judecatoresti, care va putea solicita sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu problemei de drept cu care a fost sesizata. Prezinta relevanta juridica in acest sens, faptul ca sesizarea sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie  se face, din oficiu sau la cererea partilor, dupa dezbateri contradictorii si daca sunt indeplinite conditiile legale mentionate anterior, deci este largit cadrul legal cu privire la persoanele care pot sesiza aspectele de practica neunitara, pentru ca in reglementarea in vigoare atributii au doar procurorul general al P.I.C.C.J. (din oficiu sau la cererea ministrului justitiei), si colegiile de conducere ale curtilor de apel.

In sensul aplicarii dispozitiilor art. 74 lit. d) din Codul Muncii, atat in cazul concedierilor individuale cat si al celor colective, s-au pronuntat instantelor in marea lor majoritate, argumentand printre altele ca dispozitiile  legale aplicabile in cauza sunt reprezentate de art. 64 alin. 1 si 2  si art. 74  din Codul Muncii.

Conform art. 64  alin. 1 din Codul Muncii, in cazul in care concedierea se dispune  pentru motivele prevazute  la art. 61  lit. c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept in temeiul art. 56  lit. f), angajatorul are  obligatia de  a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala  sau, dupa caz, cu capacitatea de  munca stabilita de medicul de medicina muncii. Art. 64  alin. 2 din Codul Muncii prevede ca,  in situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante  potrivit alin. 1, acesta are obligatia  de a solicita sprijinul Agentiei Teritoriale  pentru Ocuparea Fortei de  Munca in vederea redistribuirii salariatului. Continutul deciziei de concediere  este prevazut de art. 74  Codul Muncii,  la  lit. d) fiind prevazuta necesitatea mentionarii tuturor  locurilor de  munca disponibile  in unitate si termenul in care salariatii  urmeaza sa opteze pentru o ocupa un loc de  munca vacant, in conditiile art. 64.

Problema de drept aplicabila in cauza este aceea de a stabili daca obligatia oferirii unui loc de  munca vacant corespunzator,  prevazuta de art. 64 din  Codul Muncii este aplicabila  atat in cazul concedierilor colective, cat si in cazul  concedierii individuale. Referitor la inaplicabilitatea  dispozitiilor   art. 74 alin. 1 coroborate cu   art.  64 din  Codul Muncii, instanta retine ca si in situatia concedierii pentru  motive care  nu tin de persoana salariatului, potrivit art. 65 alin. 1 din  Codul Muncii,  angajatorul are  obligatia propunerii  altor  locuri de  munca vacante (daca are) in caz contrar  are obligatia de a solicita sprijinul Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca, intrucat relatiile de  munca se bazeaza pe principiul bunei credinte  si garantarii dreptului la protectie impotriva somajului, nefiind logic ca in cazul  concedierii pentru inaptitudine fizica si/sau psihica ori necorespundere profesionala sa se ofere un alt  loc de  munca ori, dupa caz,  sa se intervina la  Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, iar pentru desfiintarea locului de  munca  pentru  motive care  nu tin de persoana salariatului, sa  nu se procedeze in acelasi fel.

Art.  74  lit. d) din Codul Muncii instituie direct o conditie de forma, iar indirect, o conditie de fond extrinseca  pozitiva, fiind o  norma de trimitere la art. 64, pentru a  nu mai reitera continutul acestuia, fiind evidenta  intentia legiuitorului ca mentiunea privind lista  locurilor de  munca  disponibile in unitate sa fie obligatorie in toate cazurile de concediere pentru  motive  care  nu tin de persoana salariatului, atat individuala, cat si colectiva.

Aceeasi  interpretare se impune si  in virtutea art. 80 alin. 1 din Contractul colectiv de munca  unic  la  nivel national pe anii 2007-2010, in conformitate cu care, in situatia  in care disponibilizarile  de personal  nu pot fi evitate, conducerea unitatii va comunica in scris fiecarui salariat  al carui post urmeaza a fi desfiintat,  daca i se ofera sau nu un alt loc de   munca, ori cuprinderea  intr-o forma de recalificare profesionala  in vederea ocuparii unui post  in aceeasi unitate. Distinctia  intre concedierea colectiva  si individuala  si  compensatiile banesti acordate suplimentar in cazul concedierilor colective se realizeaza in alin. 3 al  art. 80 din Contractul colectiv de munca unic la  nivel  national, fiind evident ca  art. 80 alin. 1 este aplicabil  atat pentru concedierea individuala, cat  si pentru cea colectiva. Dispozitiile Contractul colectiv de munca la  nivelul unic  national produc efecte pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara, conform art. 11, lit. d) din  Legea nr. 130/1996 privind Contractul colectiv de munca.

Articolul este scris de av. Lungu Razvan si il puteti gasi postat aici

 

 

Search This Site:

toateblogurile.ro

toateBlogurile.ro

Comment on this Article:Related Articles:

Top 10 greseli in concedierea salariatilor

March 7, 2012

Percepţia generală că judecătorii dau câştig de cauză salariaţilor este justă la nivel de percepţie empirică, însă nu este riguros exactă la nivel ştiinţific. Există o discrepanţă între percepţia generală a „adevărului faptic”, şi „adevărul juridic”, adică acea situaţie de fapt care întruneşte condiţii cerute de lege şi care îmbracă ulterior forma juridică impusă de […]

Sechestrul asigurator in litigiile de munca. Admisibil.

January 16, 2011

Un domeniu de mare interes este cel al litigiilor de munca in care salariatii sau fostii salariati incearca sa isi recupereze salariile si alte drepturi banesti de la angajatori sau fosti angajatori. Se stie faptul ca la aceasta ora tribunalele specializate sunt supra-aglomerate datorita numarului mare de dosare aflate pe rolul lor iar aceasta stare […]

Alte 5 tactici de a evita un litigiu de munca

November 26, 2010

Tactica 6: Recunoasteti si recompensati performanta Psihologii spun de multe ori părinţilor ca in relatia lor cu copiii sa foloseasca un raport de 10:1 când il critica. Cu alte cuvinte, pentru fiecare mustrare acordata unui copil ar trebui să găsiţi 10 modalitati de a-i lauda. Aceeaşi filozofie se poate aplica la locul de muncă dar […]

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW