Home » Gandurile si sfaturile unui avocat » Currently Reading:

Preschimbarea permiselor de conducere nationale cu documente similare romanesti

August 18, 2011 Gandurile si sfaturile unui avocat No Comments

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 578  din data de 16 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti.

Actul normativ reglementeaza preschimbarea, la cerere, cu documente similare romanesti a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile straine prevazute de OUG nr.  195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata.

Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute de OUG nr. 195/2002 cu documente similare romanesti persoanele care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania.

Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile:
– statelor membre ale UE, prevazute in anexa nr. 1 la actul normativ;
– statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, prevazute in anexa nr. 2 la actul normativ;
– statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto, prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor mentionate mai sus pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti.

Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, urmatoarele documente:
– permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor straine a carui preschimbare se solicita, in original, si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; sau
– documentul de identitate al solicitantului, in original si, respectiv, in copie: pasaportul, certificatul de inregistrare, permisul de sedere, cartea de rezidenta in Romania; cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani;
– fisa detinatorului permisului de conducere;
– fisa medicala;
– declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept;
– dovada achitarii taxelor, prevazute de lege.

Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului.

Search This Site:

toateblogurile.ro

toateBlogurile.ro

Comment on this Article:Related Articles:

Insolventa.Conditii pentru angajarea raspunderii organelor de conducere

March 4, 2011

Datorita numarului mare de falimente incepute in anii precedenti s-au inmultit dosarele pe care cabinetul meu le gestioneaza ce au ca obiect principal atragerea raspunderii patrimoniale a administratorilor firmelor aflate in procedura falimentului. In cele ce urmeaza va prezint ultimul dosar solutionat, poate un cititor este interesat de solutia obtinuta. Prin sentinta comerciala pronuntata de […]

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW