Home » Experienta si practica unui avocat » Currently Reading:

Contestarea unui act de control al organelor fiscale

October 5, 2010 Experienta si practica unui avocat No Comments

Cabinetul nostru de avocatura – reprezentat de catre departamentul care se ocupa de contencios fiscala si evaziune fiscala –  a finalizat in aceasta saptamina un dosar important in care clientul  SC X SRL a chemat in judecata Directia de Finante Publice pentru anularea unei decizii de regularizare a situatiei si a deciziei de impunere aferente, solicitind in acelasi timp si inlaturarea obligatiei de plata in valoarea totala de 80.375 ron.

Anterior acestei actiuni civile, clientul nostru a contestat rezultatele unu control efectuat de catre pirita,invocind mai multe vicii ale actului de control precum si mai multe exceptii. Din pacate, administratorul societatii crezind ca este in puterea si cunostintele sale sa argumenteze in fapt si drept respectiva contestatie a indicat in mod eronat motivele de drept pe care se baza contestatia facuta.

Directia de Finante Publice a respins contestatia facuta de catre clientul nostru aratind in cuprinsul deciziei sale ca indicarea in mod eronat a motivelor de drept echivaleaza cu lipsa motivarii.

In cuprinsul actiunii civile am sustinut ca prin decizia emisa de catre Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti s-a dispus in mod netemeinic respingerea ca nemotivata a contestatiei formulate de clientul nostru (intocmitasi depusa de catre administratorul societatii) impotriva masurilor dispuse prin procesul verbal de control.

Prin respectiva decizie Biroul Solutionare a Contestatiilor a respins ca nemotivata contestatia formulata de clientul nostru (prin administratorul sau) in baza prevederilor art. 206 alin. ( I ) lit. c) din O.G. nr. a punctului 2.5 din Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 9212003 aprobate prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 519/2005 si aprevederilor art. 213 alin. (1) si 5 din O.G. nr.9212003. Pe scurt, pirita a respins contestatia facuta in baza procedurii prealabile pentru ca a considerat ca motivarea in drept a cererii nu este cea aplicabila problemei invocate in cuprinsul contestatiei.

Prin probele depuse de catre avocatii nostri la dosarul aflat pe rolul instantei de judecata am reusit sa invederam instantei o alta stare de fapt decit cea retinuta de catre Directia Generala a Finantelor in sensul ca subsecvent formularii solicitarii de catre aceasta institutie clientul – reprezentat de aceasta data de catre cabinetul nostru– a completat contestatia initial depusa prin indicarea in mod corect si complet a motivelor in drept pe care se intemeiaza captele de cerere,. Totodata am invocat in completarea contestatiei si o o serie de exceptii procedurale care ar fi atras nulitatea procedurii derulate.

In acest sens, am invocat exceptia lipsei mentiunilor obligatorii din cuprinsul deciziei de regularizare in baza art.43 lit b) si j) si ale art.87 din Cod proc fiscala.

Am invocat incalcarea normelor care reglementeaza competenta in baza art.85 Cod proc fiscala.

In plus fata de cele mentionate am invocat un al treilea motiv de nulitate al deciziei de regularizare invocind faptul ca procesul-verbal de control invocat ca temei al actului contestat a fost incheiat inbaza unui control realizat cu incalcarea legilor procedurale de efectuare a inspectiei fiscale invocind prevederile art. 101, 102 C.proc.fisc. si art. 107 C.proc.fisc.

Instanta de judecata, analizind motivele invocate in cadrul actiunii, a retinut ca potrivit prevederilor art.2l3 alin. (1) C.proc.fisc. in solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal.

De asemenea, instanta de fost de acord cu sustinerile noastre referitoare la faptul  ca analizarea contestatiilor de catre Directia General de Finante se face in baza sustinerilor partilor si a probatoriului depus la dosarul contestatiei.

Totodata, instanta a retinut faptul ca organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cind se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Un element important in acest dosar a fost faptul ca am obtinut in instanta de judecata o recunoastere a faptului ca respingerea contestatiilor intemeiate pe gresita indicare a temeiurilor de drept este excesiva si neintemeiata, fiind de altfel o incalcare a art.21 din Constitutie fiind cunoscut faptul ca procedura administrativ jurisdictionala in materie fiscala este parte obligatorie in procedura judiciara.

In consecinta, Curtea de Apel a admis cererea noastra si a dispus anularea deciziei atacate si a obligat Directia de Finante Publice la judecarea pe fond a contestatiei noastre urmind a comunica clientului nostru rezultatele analizei facute.

Search This Site:

toateblogurile.ro

toateBlogurile.ro