Home » Despre Noi » Currently Reading:

Infractiunile savirsite in timpul starii de urgenta. Pedepse aplicabile

April 30, 2020 Despre Noi No Comments

M-am gindit sa postez citeva informatii despre dispozitiile legale aplicabile faptelor penale savirsite in contextul starii de urgenta existente in Romania pina in data de 15.05.2020 ( cel putin asta este intentia autoritatilor la data postarii).

1. Pedepsele aplicabile faptelor savirsite in timpul starii de urgenta sunt majorate.


Potrivit Codului penal , orice infracțiune savarșita în timpul starii de urgența poate fi pedepsita in regim agravat, la pedeapsa prevazuta de lege pentru respectiva infracțiune putandu-se adauga un spor de pana la 2 ani închisoare. 

Astfel, potrivit art. 77 lit. g) din Codul penal, savarșirea infracțiunii de catre o persoană care a profitat de starea de urgență constituie o circumstanță agravantă generală, ce poate fi aplicabilă în cazul săvârșirii oricărei infracțiuni, fie că aceasta este cuprinsă în Codul penal, fie în orice altă lege (ordonanță de urgență). 

Pedeapsa aplicată în cazul de mai sus va fi stabilită, potrivit art. 78 alin.(1) din Codul penal, după cum urmează: se poate aplica o pedeapsă până la maximul special, iar dacă maximul special nu este suficient, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim. 

2Se aplica pedepse majorate pentru faptele penale savirsite impotriva persoanelor vulnerabile (de exemplu, persoanele bolnave)

Potrivit Codului penal, orice infracțiune săvârșită împotriva unor persoane vulnerabile (bolnave, spre exemplu) poate fi pedepsită în regim agravat, la pedeapsa prevăzută de lege pentru respectiva infracțiune putându-se adăuga un spor de până la 2 ani închisoare. 

Astfel, potrivit art. 77 lit. e) din Codul penal, săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată, între altele, stării de sănătate (cum este, spre exemplu boala COVID-19, generată de expunerea la virusul SARS-CoV-2) constituie o circumstanțăagravantă general, ce poate fi aplicabilă în cazul săvârșirii oricărei infracțiuni, fie că aceasta este cuprinsăîn Codul penal, fie în orice altă lege (ordonanță de urgență). 

Pedeapsa aplicată în cazul de mai sus va fi stabilită, potrivit art. 78 alin.(1) din Codul penal, după cum urmează: se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim. 

3. Pentru savirsirea in acelasi timp a mai multor fapte penale, pedepsele sunt mult mai grave decit cele aplicate in cazul savirsirii unei singure fapte

Potrivit Codului penal, pentru concursul de infracțiuni, atunci când pentru infracțiunile comise în concurs s-au stabilit pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. 

Astfel, potrivit art. 39 alin.(1) lit.a) și b) din Codul penal, în cazul unui concurs de infracțiuni, pedepsele pe care le va executa (pedepsele rezultante) infractorul sunt extrem de severe: – când s-au stabilit o pedeapsăcu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață; 

Când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. 

Pedepsele la care facem referire pot fi cele deja majorate potrivit pct. I și II de mai sus – adică cele la care s-a adăugat un spor de până la 2 ani), deoarece, potrivit art. 79 alin.(2) din Codul penal, dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. 

4. In caz de recidiva, la pedeapsa pentru noua fapta penala se va aplica un spor de pedeapsa

Potrivit Codului penal, orice infracțiune săvârșită în stare de recidivă este sancționată în regim agravat. 

Recidivă există atunci când, potrivit art. 41 din Codul penal, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare (sau pedeapsa detențiunii pe viață). Se reține recidiva și în cazul hotărârilor de condamnare pronunțate în străinătate, dacă acestea au fost recunoscute potrivit legii. 

Pedeapsa în caz de recidivă:


– pedeapsa în cazul recidivei postcondamnatorii (noua infracțiune săvârșită în stare de recidivă este o infracțiune unică): dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta.


Pedeapsa în cazul recidivei postcondamnatorii (au fost săvârșite în stare de recidivă mai multe infracțiuni – concurs de infracțiuni): Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni (a se vedea mai sus, pct. III), iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta.


– aplicarea pedepsei detențiunii pe viață: potrivit art. 43 alin.(3) din Codul penal, dacă prin însumarea pedepselor menționate anterior s-ar depăși cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile săvârșite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață.


– în cazul recidivei postexecutorii (se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată), potrivit art. 43 alin.(5) din Codul penal, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate – spre exemplu, cea de a doua infracțiune săvârșită este sancționată cu o pedeapsă cuprinsă între 2 și 5 ani, instanța va stabili pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită pornind de la alte limite și anume de la 3 ani (minimul) la 7 ani și 6 luni (maximul). Dacă pentru noua infracțiune a fost stabilită pedeapsa detențiunii pe viață, se va executa aceasta. 

Subliniem că pedepsele la care facem referire sunt cele deja majorate potrivit pct. 1, 2 și 3 de mai sus – adicăcele la care s-a adăugat un spor de până la 2 ani), deoarece, potrivit art. 79 alin.(2) din Codul penal, dacăsunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. 

5Zadarnicirea combaterii bolilor si alte infractiuni in legatura cu pandemia

Codul penal pedepsește faptele de nerespectare a măsurilor dispuse de instituțiile statului în vederea prevenirii răspândirii bolilor. 

De asemenea, declarațiile false sau nedeclararea unor fapte către autoritățile abilitate poate fi pedepsită ca infracțiune. 

După cum s-a arătat mai sus, pentru săvârșirea acestor fapte profitând de starea de urgență, la maximul pedepsei prevăzute de lege se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. 

Search This Site:

toateblogurile.ro

toateBlogurile.ro

Comment on this Article:Related Articles:

Despagubire victima accident rutier

August 7, 2020

Victima unui accident de circulatie reclama că în urma coliziunii a perceput un „fulger” și a simțit descărcări la membrele inferioare și superioare drepte. Este transportată la un spital unde este diagnosticată o traumă cervicala. La două zile de la accident s-a prezentat cu tremurături în mâna dreaptă asociate cu o durere de cap. Un RMN cerebral dezvăluie un sindrom parkinson […]

Sanctiunile aplicabile in starea de alerta

May 20, 2020

Nerespectarea măsurilor dispuse în cadrul stării de alertă atrage mai multe tipuri de sancțiuni: răspundere disciplinară,  contravențională și penală.  Constituie contravenții, dacă sunt săvârșite astfel și nu în situații diferite, încât să fie considerate infracțiuni de legea penală, următoarele fapte:  neluarea de către conducătorii serviciilor de asistență socială a măsurilor referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activității se […]

A aparut avocatura falsa. Verificati existenta avocatului pe Tabloul avocatilor

April 15, 2020

În contextul actual, în care anumite drepturi ale cetățenilor sunt restrânse, apar probleme juridice noi și complexe, dar și un teren propice pentru fraude, inclusiv pentru avocatura falsă. Având în vedere că în perioada stării de urgență profesioniștii  sunt obligați prin lege să comunice cu clienții aproape exclusiv online sau prin telefon, iar identitatea persoanelor […]

Pandemia si contractele de inchiriere

April 8, 2020

Unul dintre efectele pandemiei de COVID-19 consta in analizarea atenta de catre proprietari și chiriași a unei clauze – mult timp neglijata si inserata mai mult sub forma de clauza standard – din contractul de închiriere.  Da, ne referim la clauza ce prevede efectele fortei majore asupra contractului de inchiriere. „Forța majoră” este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabilfiind adesea “tradus” […]

Datele biometrice si perchezitia

April 6, 2020

În ultimii ani au apărut noi întrebări cu privire la confidențialitatea și domeniul de aplicare al anumitor protecții constituționale care rezultă din creșterea dramatică a utilizării dispozitivelor electronice cum ar fi smartphone-urile, tabletele și laptopurilor.  Interesul organelor de urmarire penala de a accesa astfel de dispozitive este din ce în ce mai mare datorita faptului ca acestea constituie contin date importante cum ar […]

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW

Membru al INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW